Stein Gauslaa er død

Stein Gauslaa fortalte om Bokbyen Forlag gjennom ti år.

Stein Gauslaa døde 7. januar.  Slottet melder at “redaktør Stein Gauslaa, Arendal ble av H.M. Kongen utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden få uker før Gauslaa gikk bort.

Gauslaa ble utnevnt for hans samfunnsgavnlige innsats. Stein Gauslaa var orientert om utnevnelsen og han hadde takket ja til å motta ordenen.”

I bokbyen takker vi for den store innsatsen Stein Gauslaa har gjort også for bokbyen, som styreleder og nestleder i Bokbyen Forlag helt fra forlaget blei etablert i 2006.  I tillegg til innsatsen i styret redigerte han flere bøker, var manuskonsulent og representerte forlaget i mange sammenhenger ved boklanseringer og andre arrangementer. På tiårsjubilet for Bokbyen Forlag i november fortalte Stein Gauslaa om forlagets historie.

Vi lyser fred over Stein Gauslaas minne.

 

Hans Jørgen Mørch, styreleder i Bokbyen Forlag     Solveig A. Røvik, forlagssjef og Jan Kløvstad, forlagsredaktør

 

 

 

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.