Spor i Setesdalsjord – ny bok

Spor i SetesdalsjordVelkomen til boklansering «Spor i Setesdalsjord»

Setesdalsmuseet Rysstad 23.10 kl. 17

Boka er blitt til på bakgrunn av utgravingane på Moi i Bygland og Hovet/Bjørgum i 2007, og arkeologiseminaret på Rysstad i 2009 over same tema. Boka vert gjeve ut på Bokbyen Forlag.

I samband med lanseringa inviterer vi til kulturprogram på museet:

Av programmet nemner vi m.a.:

Fylkesordørar Bjørgulv S. Lund

Hallvard T. Bjørgum

Arkeolog Camilla Cecilie Wenn om utgravingane på Langeid 2011

Servering av kortreist mat

Fri inngang

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.