Nå vet vi mer om den jødiske familien på Borøy

Familien Salit. Bilde lånt av Jens Jørgen Langballe

Familien Salit. Bilde lånt av Jens Jørgen Langballe

I sommer fortalte Jens Jørgen Langballe om den jødiske familien Salit som lå i skjul Fløyfjell på Borøy, både i omvisning med Mona Levin og i den interessante kvelden med Mona Levin 6. juli i Museumshaven i Tvedestrand. I Museumshaven sa Langballe at han ville fortsette å leite etter opplysninger om den jødiske familien. Mor og datter trudde det var trygt å reise en tur inn til Oslo, og så blei dei tatt og sendt med Donau til konsentrasjonsleir og gasskammer.

På Jødisk museum i Oslo har Jens Jørgen Langballe fått enda flere  opplysninger, som kompletterer artiklene han tidligere har skrevet i Den gang på våre kanter (Årboka utgitt av Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand). Museet har tatt vare på minnetalen for Helene Salit Colombo som døde i Norge i 1987!

Fakta rundt familien: Eva og Sani Salit kom til Norge fra Litauen i 1911 med døtrene Mary og Helene –født i 1903 og 1906. Far døde i 1936, samme år som Helene giftet seg med Paolo Colombo. Han var dr. juris men arbeidet i Norge som journalist. Helene Salit var utdannet sangerinne og sang i opera og radio. I 1940 flyttet de til Italia. Da forholdene for jøder ble farlige etter Mussolinis fall i 1943 «gjemte de seg i fjellene» i Nord-Italia og reddet på den måten livet. Etter krigen flyttet de igjen til Norge der de bla. livnærte seg med å oversette f. eks. italienske filmer til norsk. Paolo døde allerede i 1960.

Av mor Evas registreringsskjema for jøder fra 1942 framgår at datteren Helene da fortsatt var bosatt i Italia – og Jødisk Museum hadde svært vondt for å tro at hun og Paolo kunne befinne seg i Norge høsten 1942.

Men det gjorde de. Av opplysningene i saken fremkommer jo at paret var ressurssterke og reisevante. Det tyskokkuperte Europa var dessuten ikke livsfarlig for italienske jøder før utover i 1943 og ikke for norsk/jødiske kvinner  før oktober /november 42. At Helene kom hjem en tur skyldtes nok hjemlengsel, men først og fremst bekymring for mor og søster. Reisen til og fra Norge skjedde nok likevel «under radaren» og var selvfølgelig ikke uten risiko. Det virker i saken som Helene var relativt velstående da hun døde. Hun hadde ingen barn og ingen slekt i Norge – men gjennom svigerinner i Italia og Israel.

Mer om Mona Levins besøk her.

Jens Jørgen Langballe viser Mona Levin Fløyfjell på Borøy.

Jens Jørgen Langballe viser Mona Levin Fløyfjell på Borøy.

Fløyfjell på Utgårdsstrand der familien Salit lå i dekning

Fløyfjell på Utgårdsstrand der familien Salit lå i dekning

 

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.