Kristiansands kulturpris til to bokbyforfattere

Annemor Sundbø med Kristiansands kulturpris

Bokbyen gratulerer Annemor Sundbø og Gunvald Opstad, som har fått Kristiansand kommunes kulturpris i år.

Gunvald Opstad med Kristiansands kulturpris

Prisene blei overrakt foran fullsatt sal under den ukentlige fredagslunsjen i Kristiansand folkebibliotek. På Bokbyen Forlag har Annemor Sundbø gitt ut bøkene Spelsau og Samspill og Kvardagsstrikk og Gunvald Opstad har gitt ut Min far Emanuel. Begge bøkene kan bestilles fra www.bokby.net og er tilgjhengelige i alle gode bokhandler.

Opstad har fått både fylkeskulturprisen og Kristiansand kommunes kulturpris, mens Annemor Sundbø trolig har norsk rekord i kulturpriser. Begge Agderfylka, pluss Bygland og Kristiansand!

Her er talene kulturstyreleder Terje Næss holdt på vegne av juryen:

Annemor (Anna Marie) Sundbø er norsk faglærer, tekstildesigner, kunsthåndverker og sakprosaforfatter. Hun er utdannet ved Kristiansand husflidskole, Statens lærerhøgskole i forming, Oslo og Bergen Kunst- og Håndverksskole, og har selv undervist ved Lista yrkesskole og Kristiansand yrkesskole og gjesteforelest på Høgskolen i Telemark. I 1983 overtok hun sjoddyfabrikken «Torridal Tweed og Ulldynefabrikk» i Kristiansand med 16 tonn gamle strikkeplagg.

Hun har utgitt flere bøker om mønstre og strikking, stilt ut i en rekke land og holdt kurs og foredrag i spinning og toving i Europa, USA og Afrika. Hun har tatt initiativet til Norges første strikkekafé i Kristiansand, arrangert strikkecruise på elvedamperen Bjoren og årlige kulturdager på Ose. Hun var sentral i arbeidet med å bevare Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes som et levende museum. Sundbø driver i dag vev- og strikkestoga Ose Ullvare i Setesdal.

Hun har mottatt en rekke stipendier, priser og utmerkelser.

Blant annet:
• Aust-Agder fylkes kulturpris (1999)
• Bygland kommunes kulturpris (2004)
• Norges Husflidlags fortjenestemedalje for formidling av husflidstradisjoner i inn og utland (2004)
• Sørlandets litteraturpris for «Usynlege trådar i strikkekunsten» (2006)
• Kongens fortjenstmedalje (2013)
• Vest-Agder fylkes kulturpris (2015)

Gunvald Opstad er kulturjournalist og forfatter. Han har vært journalist fra 1956 i Jarlsberg, Cappelens Forlag, Aftenposten, Vårt Land, og fra 1964 til 1998 i Fædrelandsvennen. Han har kåsert i NRK, Klassekampen og Journalisten, og har skrevet i ulike kulturtidsskrifter, også som norsk korrespondent for det anerkjente danske kulturtidsskriftet Hrymfaxe.

Opstad har som journalist og forfatter gjort mye for å dokumentere det sørlandske kulturliv.  Han var i 34 år en markant journalist i Fædrelandsvennen, og har skrevet 15 bøker. Blant annet den satiriske «Sol sommer Sørland», «Sørlandet og malerne» om sørlandsk billedkunst fra 1644 til vår tid, «Utav reisendes folk» om de siste båtfanter, «Til pryd og forøket hygge» om Christiansand kunstforening, og biografier over dikteren Vilhelm Krag og billedkunstneren Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen, Else Marle Jakobsen Reidar Rudjord og Ottar Helge Johannessen.

Han har skrevet «Vinterland» om dronning Sonjas utstilling av norske vintermotiver til Lillehammer- OL, og hans store bok «NORWAY» er utgitt i mange land fra USA til Japan. Boken «Sørlendinger og annet folk» med 40 portrettintervjuer ble nominert til Sørlandets litteraturpris.

Gunvald Opstad har gjennom hel sitt virke vært en markant kulturpersonlighet, en tydelig penn og hørbar røst, ikke minst i den lokale kulturpolitikken. Hvem var det som pekte og «oppdaget» for oss, Henrik Finnes relieff på Agder Teater?

Gunvald Opstad ble 2008 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull, Vest-Agder fylkes kulturpris (1990) for sin innsats for kunst og kultur, og Vilhelm Krag-prisen (2004). Han har hatt Statens treårige arbeidsstipend to ganger, og har nå Statens livsvarige stipendium for eldre fortjente kunstnere.

Nylig skrev han sitt hittil mest personlige verk – «Min far Emanuel», en levende og unik tolkning av sin fars liv med dagboknotater, regnskaper og andre opptegnelser.

«Juryen vil fremheve hans mangeårige presise, kunnskapsrike, humoristiske og til tider krasse penn som har satt solide spor i byen, så vel som i landsdelen».

 

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.