Helge Sølvberg om “Styrke i møte med livets drama”

Helge Sølvberg  held foredraget “Styrke i møte med livets drama” i Tvedestrand folkebibliotek onsdag 7. mars kl 1900.

Psykolog Helge A. Sølvberg ved Sørlandet sykehus HF ga ut boka «Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende. Samtalegruppen som frigjørende redskap» på Gyldendal i 2011.

Boka og forerdraget handlar også om det almennmenneskelege temaet fra Ibsens i “Gjengangere”: Korleis unngå at liding og smerte forplantar seg over generasjonane. Arrangementet er eit samarbeid mellom Bokbyen ved Skagerrak, Tvedestrand folkebibliotek og Distriktspsykiatrisk Senter – poliklinikk øst ved Sørlandets sykehus.

Helge Sølvberg er født på Sandøya, med oppvekst på Borøy og i Kilsund.  Dei siste 33 åra har han arbeidd som psykolog (og stor del av tiden som sjefpsykolog) ved det som tidlegare var Eg sykehus,  i Kristiansand. Mykje av boka er skrive mens Sølvberg bisto det første året i oppbygginga av sykehusets psykiatritilbod i Tvedestrand.  Han har også arbeidd mykje både som klinikar og med kurs for pårørende gjennom LPP (pårørendeforeninga) og poliklinikken i Grimstad.

Boka sel godt og kjem nå i tredje opplag. Den er lettlest og har fått særs god omtale både frå fagleg hald og frå brukarar og pårørande i psykisk helsevern. Både eit svensk og eit dansk forlag shar meldt interesse for å gi ut boka.

Arrangementet er gratis.

Sjå også Helge Sølvberg på YouTube.

Søk i artikler

Kontakt oss

Bokbyen ved Skagerrak
Postboks 101
4902 Tvedestrand
Tlf. 37 16 40 30

Besøksadresse: Hovedgata 46, inngang Arne Garborgs vei
post@bokbyen-skagerrak.no

Åpningstider:
Mandag-lørdag hele året
kl. 9.00-17.00 (15.00)

For åpningstider øvrige utsalg, se detaljer under Antikvariater.

TAKK TIL''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.