Det viktigaste vi gjer?

Noe av det viktigaste bokbyen driv med er litteraturformidling til dei minste. Vi held til i ein del av landet med lågast lesekunnskap og heldigvis nå solid arbeid i skolen for å gi barna leseglede som sjølve grunnvollen i å lære alt det andre eit barn må lære for å fungere godt i eit demokratisk samfunn, i skole, i jobb og i vennemiljøet. Bokbyen stiller opp med barnearrangement, møte mellom barn og barnebokforfattarar, – og ein gong i året får alle barnehagebarna sjølve velje ei bok soim gåpve frå bokbyen. På bildet ser vi nyslåtte bokeigarar etter eit arrangement med Toril Valeur i Museumshaven midt i bokbyen.

Ei god bok er ein god start på dagen – og på livet!

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.