Det moderne Grønland

Heidi Arild

 

Grønland er temaet lørdag 9. februar kl 1300 i Tvedestrand folkebibliotek.

Grønland er trolig det nordiske landet som nordmenn flest vet minst om, og et land de færreste har besøkt. Kanskje har man lest om Nansens kryssing av innlandsisen? Eller husker noe om Eirik Raude fra historietimene? Og så tenker man kanskje på isbjørner og igloer og hundesleder – eller grønlandsreker? Men utover det er kunnskapene gjerne begrenset, ikke minst fordi det er et land det er dyrt å reise til som turist, og fordi den nyere historien og det politiske fellesskapet er knyttet til Danmark, og ikke til Norge.
Heidi Arild – til daglig museumsformidler på Næs Jernverksmuseum i Tvedestrand – er en av dem som vet litt mer enn de fleste, fordi hun har interessert seg for landet gjennom mange år, og også har bodd der en periode.

Grønland har en fascinerende bosettings- og befolkningshistorie, et veldig spesielt språk, en overveldende natur, og har vært gjennom en rivende utvikling etter 2. verdenskrig. Samtidig har landet og folket mange utfordringer, som både er knyttet til naturgitte forutsetninger, og til sosiale, politiske og økonomiske forhold; Enorme avstander og liten befolkning, et arktisk klima som påvirkes raskt og tildels uforutsigbart av klimaendringer, en fangerkultur som forsøker å overleve i kryssilden mellom miljøaktivister, bestandsendringer, og drømmen om oljeeventyret, og et hat – kjærlighetsforhold til “kolonimakten” Danmark er noen eksempler på utfordringene.
Det moderne Grønland rommer både små bygder med lav levestandard, høy arbeidsledighet, dårlige forbindelser til omverdenen og store sosiale problemer, og moderne byer med boligblokker, skoler, kulturhus, hoteller og restauranter.    … Men først og fremst rommer landet en mangfoldighet av natur og mennesker, som har masse å gi hvis man tør å møte landet og folket med åpenhet, nysgjerrighet og respekt.
Foredraget 9. februar blir en blanding av faktainformasjon om Grønlands fortid og nåtid, nyere politisk historie, og noen eksempler og fortellinger fra grønlandsk dagligliv og kultur.
De som tar turen til bokkafeen blir kanskje belønnet med et annet – og rikere – bilde av Grønland og grønlendere når de går hjem enn de hadde da de kom, håper foredragsholderen. Hun vil også ha med seg eksempler på bøker, musikk og andre kilder til forståelsen av det moderne Grønland, og hun er åpen for spørsmål og diskusjoner om alle emner tilhørerne måtte være interessert i når det gjelder den store øya i vest.

Tikilluarit! (Velkommen!)

Heidi Arild er opprinnelig fra Bærum, og bor i Austre Moland med mann og barn. Hun bodde i Grønlands hovedstad Nuuk (tidl. Godthåb) noen år på slutten av 1990-tallet sammen med sin mann Jan Kløvstad. Der var hun lærer og kulturhusmedarbeider, fødte sin eldste sønn, dro på korte og lange turer til fots og i kajakk, og forsøkte å lære litt grønlandsk (det siste lyktes dessverre dårlig…). Hun følger fortsatt litt med i grønlandsk samfunnsliv og politikk, og har grønlandske venner både i Norge, Danmark og Grønland.

 

I flere av bokbyens butikker og i biblioteket er det mye litteratur fra og om Grønland. Grønlands-arangementet byr også på miniutstilling av bøker, kunst og husflid fra Grønland.

Arrangementet går inn i serien Kvinnestemmer i Bokbyen, i stemmerettsjubileet. Et samarbeid mellom Bokbyen ved Skagerrak, Tvedestrand folkebibliotek og Holt folkeakademi. Billettpris kr 100,00 (kr 75,00 for medlemer i Venner av Bokbyen ved Skagerrak).

Søk i artikler

Kontakt oss

Bokbyen ved Skagerrak
Postboks 101
4902 Tvedestrand
Tlf. 37 16 40 30

Besøksadresse: Hovedgata 46, inngang Arne Garborgs vei
post@bokbyen-skagerrak.no

Åpningstider:
Mandag-lørdag hele året
kl. 9.00-17.00 (15.00)

For åpningstider øvrige utsalg, se detaljer under Antikvariater.

TAKK TIL''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.