Bokby-besøk setter spor

Suzanne Brøgger Foto Gyldendal.dk

I Suzanne Brøggers nye bok Omelette Norvegienne skriver hun: “Bokbyen Tvedestrand er en av de mange små “bokbyer” i verden med antikvariater – en slags sivilisasjonshukommelse, globalt sett. Man fristes til å kalle det en geriljabevegelse, sivilisasjonens individualiserte motsvar til alle de totalitære bevegelsene som inntar land og hjernevasker mennesker.”

Og videre: “Jeg finner den Mykle-biografien jeg forgjeves hadde søkt etter på nettet.” Biografien ble funnet i et av Bokbyens antikvariater.

“Vi innlosjeres på Bokhotellet, der jeg bor på side 303 med hvitmalt veranda og utsikt til skjærgården. Hvorfor sier man at Norge heller er natur enn kultur? Hver fjord har sin litteraturfestival, på samme måte som hvert sogn i Danmark har sine troll.”

Strålende omtale om Bokbyen og Bokhotellet (pluss noen assiasjoner hun har fått underveis) finner du på sidene 61-66 og om Dagfinn Bakke på sidene 307-309 og om Bjørn Tore Pedersen på sidene 310-311.

Omelette norvégienne

Omelette norvégienne – reiser i Norge, epistler og notater

Bjørn Tore Pedersen: Det stivnede hav – En bok om kunstneren Dagfinn Bakke

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.