“Augeblikket utvidar seg” – Om Medan våren vaknar i Humbaba poesikritikk

Helge Torvund og Bengt Berg med ny bok. Foto Jan Kløvstad

“Når Helge Torvund (f. 1951) har omsett eit utval av den svenske poeten Bengt Berg (f. 1946) til norsk, og Bengt Berg har omsett eit utval av Helge Torvund til svensk i Medan våren vaknar, er det sjølvsagt uttrykk for ei gjensidig hylling av poesien til kvarandre. Like fullt er det eit spennande eksperiment, eit møte som ikkje berre gjer at ein stig over språk- og statsgrensene, men også blir vitne til korleis dei to kryssar kvarandre sine poetisk-språklege grenser”, skriv Sindre Ekrheim i grundig omtale av Bengt Berg og Helge Torvunds dobbeltomsette bok i Humbaba poesikritikk. Her er heile omtalen. Også nettmagasinet Bok365 har rosande omtale av Medan våren vaknar.

 

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.