Arven etter Dannevig

Yngelundersøkelse 1907
Kaptein G.M.Dannevig, Stiftamtmann Koren, Adjunkt Vesthassel og Sigvald Bakke. Denne typen undersøkelser har foregått langs kysten vår hvert år siden G.M. Dannevig startet strandnotundersøkelsene. Foto: Alf DannevigAlf Georg Dannevig besøker Bokbyen er det .

Alf Georg Dannevig fikk hånd om fotomateriale fra pionértiden ved Flødevigen som viser hvordan marin forskning ble drevet for 100 år siden, og dette har han samlet i en fantastisk flott fotobok. Tirsdag 9. april viser han bilder fra denne tiden og forteller hvorfor gamle foto er viktige informasjonskilder i dagens samfunn.
Sigurd Heiberg Espeland fra Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen forteller om hvordan dagens marine forskning bygger på sjøkaptein Gunder M. Dannevigs metoder.

Strandnotundersøkelsene langs kysten er en av mange årlige undersøkelser i Havforskningsinstituttets regi, og resultatene gir et realistisk bilde av status for det som lever i de nære kystområder. Foto: HI

Alf Georg Dannevig har gitt ut tre bøker på Bokbyen Forlag – først en bok med historiske bilder som hans far Birger Dannevig har tatt, så en bok med egne foto fra Agder, og nå altså en bok med historiske foto tatt av G.M. Dannevig sønn Alf Nicolay Dannevig. Alf Georg har digitalisert og nennsomt retusjert og restaurert de gamle glassplatene (negativene) for å bevare dem for ettertiden. Både forskningsmiljøene og andre historisk interesserte opplever at dette er en helt spesiell fotoskatt.

Arendalsfotografen Alf Georg Dannevig er G.M. Dannevigs oldebarn, og Alf Nicolay Dannevig, som har tatt de historiske bildene, var Gunder M. Dannevigs sønn. Han overtok forskningsstasjonen Flødevigen før han igjen overlot den til sin sønn Gunnar Dannevig – Alf Georg Dannevigs onkel. Foto: Dannevig Foto

Hvordan står det til under havoverflaten?
Sigurd Heiberg Espeland er forsker ved Flødevigen og kjenner kystområdene i Tvedestrand spesielt godt, og han har, sammen med sine kolleger, fulgt nøye med på utviklingen når det gjelder det marine liv fra fjæresteinene og ut på dypt vann. Kysttorsken er i ferd med å forsvinne, og det må tas et krafttak for å redde denne kystressursen. Hummerbestanden er også svært truet. Etablerte hummerreservat og fiskeforbudssoner gir resultater, men likevel ser framtiden mørk ut for to av de marine artene som vi mener er karakteristiske for kysten vår.

Sigurd Heiberg Espeland (Phd) fra Flødevigen kommer og forteller om kystsoneforvaltning i Tvedestrand og kysten forøvrig. Foto: HI

En kveld om framtiden i lys av fortiden
Det er interessant å se marin forskning i historisk perspektiv, og se hvilke likhetstrekk dagens forskning har med forskningen som ble gjort for 100 år siden – og ikke minst hva kan dagens forskning fortelle oss om dagens situasjon og framtidsutsiktene.

En kveld for alle som er opptatt av kysten
Vi tror at Alf Georgs visning av historiske bilder fra den marine forsknings pionértid, og Sigurds betraktninger ut fra sitt forskerståsted, sannsynligvis vil gi tilhørerne ny kunnskap og mer bevisst holdning til marine naturverdier.

Tvedestrand rådhus tirsdag 9. april kl 1900

Fri entré

Salg av bøker

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.