Årsmøte i Bokbyen Drift AS 29. april

Bokbyen Drift AS er driftsselskapet som tar seg av butikkdrift og administrasjon av bokbyen.

Aksjonærer i Bokbyen Drift AS er Tvedestrand Næringsforening, Tvedestrand Boktrykkeri, Norsk Faglitterære Forfatter- og oversetterforening, Aust-Agder Næringsselskap, Næs Jernverksmuseum og mange enkeltpersoner. Daglig leder er Solveig A. Røvik og styreleder er Ola Haugen.

Innkalling til generalforsamling i Bokbyen Drift AS

Det kalles med dette inn til generalforsamling i Bokbyen drift 29. april 2013 kl 1800 i kantina på Tvedestrand Kommunehus.

Styret i Bokbyen Drift AS. Framme Inger Johanne Johnsen og Ola Haugen, bak Morten Johanssen, Gabriele Patella, daglig leder/styremedlem Solveig Røvik, Lasse Trædal og Jan Kløvstad.

Saksliste:

  1. valg av møteleder
  2. valg av to referenter
  3. valg av to til å underskrive protokollen
  4. årsmelding 2012
  5. årsregnskap 2012 med styrets beretning
  6. handlingsplan 2013
  7. budsjett 2013
  8. valg
    Alle styremedlemmene er valg for 2011-2013 og står derfor på valg.

 

Sakspapirer ettersendes.

 

Aksjonærer som ikke har anledning til å møte, bes om å sende inn fullmakt.

Med vennlig hilsen

Bokbyen Drift AS

 

Solveig A. Røvik                 Ola Haugen

Daglig leder                     styreleder

 

 

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.