Anna Hjeltnes ny styreleiar i Bokbyen Drift

Bokbyen ved Skagerrak har eitt styre for stiftelsen med ansvar for arrangement og omdømmebygging og eitt styre for forretningsdrifta. På årsmøtet 10. mai blei hans Jørgen Mørch attvalt som leiar for stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak, mens Anna Hjeltnes tok over etter Brynjulv Mugaas som leiar av forretningsstyret Bokbyen Drift AS.

I årsmøta for begge organisasjonene kunne dagleg leiar Solveig A. Røvik presentere fyldige årsmeldingar og solide rekneskapsresultat, og alle val var einstemmige.

Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak

I styret for stiftelsen sit nå styreleiar Hans Jørgen Mørch, styremedlemmene Inger Johanne Johnsen, Helge Baardseth, Ann-Kristin Robstad Jørgensen og Anita Thorbjørnsen, som ikkje var på val og Anna Hjeltnes og Jan Kløvstad som nye styremedlemmer. Varamedlemmer er Marit Aass (attval) og Siri Fossing (ny). Styret i Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak er også styre i Holt folkeakademi.

Styret i Bokbyen Drift 2017-2018. Framme frå venstre varamedlem Inger Johanne Johnsen, styreleiar Anna Hjeltnes, dagleg leiar Solveig Røvik. Bak frå vensre varamedlem Jan Kløvstad, styremedlem Øivind Berg, styremedlem Arne-Ivar Kjerland og avtroppande styreleiar Brynjulv Mugaas.

Forlagssjef og dagleg leiar Solveig Røvik takka avgåande styreleiar Brynjulv Mugaas i Bokbyen Drift AS med bokgåve

Bokbyen Drift AS

I forretningsstyret Bokbyen Drift AS er Anna Hjeltnes (oppnemnt av Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak), leiar.

Styremedlemmer er Morten Johanssen, Tvedestrand næringsforening (attval to år), Solveig A. Røvik, Tvedestrand Bokhandel (attval eitt år) Arne-Ivar Kjerland, Nynorsk Antikvariat (attval eitt år), Øivind Berg, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (ny to år),

Varamedlemmer er Inger Johanne Johnsen og Jan Kløvstad, som begge er aksjeeigarar i Bokbyen Drift.

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.