Andreas M. Feragen 200 år

Lørdag 21. juli

Feragenseminar på Tvedestrand rådhus, ved brygga.

Kl. 12.00 Velkomst ved ordfører Jan Dukene og fylkesordfører Gro Bråten

Programleder for seminaret: Professor Arne Torp

Kl. 12.10-13.00 Professor Ernst Håkon Jahr om Andreas Martinus Feragen. BOKLANSERING – Skolemesternes konge. A. M. Feragen. NOVUS forlag.

Kl. 13.00-13.30 Matpause med søsterkaker og munker

Kl. 13.30 Dekan Jørn Varhaug: Hva har lærerutdanninger og praksisskoler i dag å lære av Feragens mønsterskole på Holt?

Kl. 14.00 Utdanningskomitemedlem Åshild Bruun-Gundersen med hilsing fra Stortinget.

Kl. 14.10 Rektor Frank Reichert med hilsing fra Universitetet i Agder.

Kl. 14.30 Slutt

 

Søndag 22. juli

Festgudstjeneste i Holt kirke

Kl. 11.00 Sokneprest Eckhard Graune, og  tale om Andreas Martinus Feragen ved professor Ernst Håkon Jahr

Etter gudstenesten er det vandring til Feragengravene og minnestøten i sørøstre delen av kirkegråden, med ny gravstein på Feragens familiegrav og visning av nyrestaurert minnestøtte, reist i 1918.

Ved ordfører Jan Dukene, stortingsrepresentant Svein Harberg, Martinius Feragen og assisterande fylkesmann Knut Berg.

Kl. 13.00 Familiesøndag på Holt skolemuseum også kalt Feragenskolen, i samarbeid med Næs jernverksmuseum, Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand og Holt bygdekvinnelag. Feragen-natursti fra Holt kirke til Holt skolemuseum.

Fra kl. 13.30 Omvisinger i skolemuseet, tre ulike korte Feragen-foredrag på 10 minutt av Ernst Håkon Jahr kl 1330, 1430, 1530 i skolesalen.

Matservering ved Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand og Holt bygdekvinnelag.

Feragen-jubileet er ledet av en komite med leder Ernst Håkon Jahr, Agder Vitenskapsakademi, nestleder Arnfrid Aall, Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Rolf Siljedal og Knut Holt Sandblost, Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Gunnar Molden og Helle Lofstad, Næs Jernverksmuseum, Ninni og Anders Feragen frå familien, og sekretær Jan Kløvstad, Bokbyen ved Skagerrak.

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.