80 000 kr til leselyst for barn og unge i bokbyen!

 Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak og Holt folkeakademi har fått kr 80 000 fra Kulturdepartementet til prosjekter i samarbeid med biblioteket og bokhotellet for å fremme leselyst i 2013 og 2014, forteller styreleder Hans Jørgen Mørch i bokbyen og folkeakademiet.

De konkrete planene bokbyen skal gjennomføre er

Lesestunder for dei minste både av Boel Marcussen Gramstad i biblioteket og Jan Kløvstad i bokbyen en gang i måneden, oppsøkende lesing for barn i julegatene i desemeber og på brygga sommerstid både innendørs og utendørs, flere forfatterbesøk for både barnehagene, barneskolene, Lyngmyr skole og Tvedestrand og Åmli videregående skole i løpet av dette skoleåret og høsten 2013, den populære sommerserien Barnas bokbysommer i samarbeid med Sparebanken Sør der store deler av programmet er klart alt nå. I tillegg satser bokbyen på å få innvandrarbarna med både lesing og bokgaver for å fremme lesleyst norskkunnskap og integrering i Tvedestrand

 

 

25. september 2012

 

Med vennlig hilsen

Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak

 

Solveig A. Røvik

daglig leder

 

 

 

Søk i artikler''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.