Om oss

Bokbyen ved Skagerrak er organisert med Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak og driftsselskapet Bokbyen Drift AS og er også medeigar i Bokbyen forlag. Bokbyen Drift AS driv Bokbanken (åpent 6 dagar i veka), og Familia Antikvariat og Locus Bokhus i samdrift med private aktørar. Bokbyen Drift AS har også ansvar for turistinformasjon for Tvedestrand kommune og seljer tenester til Bokbyen Forlag.

Styret i Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak

Bokbystyret 2012. Fra venstre styreleder Hans Jørgen Mørch, Martha M. Hansen, Jan Olav Sivertsen, Anna Hjeltnes, Trond G. Hansen, daglig leder Solveig Røvik og Ola Haugen.

Leiar Hans Jørgen Mørch (2015-2017) attval

Styremedlemer 2015-2017: Inger Johanne Johnsen, Brynjulv Mugaas, Mari Nymoen Nilsen.

Ikkje på val: Stein Kåre Kristiansen, Jan Olav Sivertsen og Ann-Kristin Robstad Jørgensen (2014-2016)

Varamedlem: Tuen Rosseland (attval 2015-2016)

Valnemnd for årsmøtet 2016: Ola Haugen og Anita Thorbjørnsen.

 

Dagleg leiar Solveig Røvik og prosjektleiar Jan Kløvstad.

Organisasjonsnummer: 885136982

Bankkonto: 7314.05.00949

 

 

 

Styret i driftselskapet Bokbyen Drift AS

Styre i Bokbyen Drift AS 2015-207 er leiar Brynjulv Mugaas (Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak), styremedlemer Hege Boman Grundekjøn (Norsk faglitterær forfatter- og oversetter forening), Arne-Ivar Kjerland (Nynorsk Antikvariat), Solveig Røvik (Tvedestrand bokhandel) og Morten Johanssen (Tvedestrand Næringsforening). Varamedlemer: Inger Johanne Johnsen (aksjeeigar) og Jan Kløvstad (aksjeeigar).

Revisor for perioden 2015-2017 er Agder-Team Revisjon AS

(På bildet av styret 2013-2015  sit Inger Johanne Johnsen og Ola Haugen foran. Bak frå venstre Morten Johansen, Gabriele Patella, dagleg leiar Solveig Røvik, Lasse Trædal og prosjektleiar Jan Kløvstad)

Organisasjonsnummer: 996 868 532

Bankkonto: 7314.05.00949

 

 

 

Styret i Bokbyen forlag AS
Leiar: Hans Jørgen Mørch (Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak)
Styremedlemer: Stein Gauslaa (Agderposten), Hans A. Iversen (Aust-Agder Næringsselskap), Marianne Drivdal (Tvedestrandsposten), Bjørn Drivdal (Tvedestrand boktrykkeri), .

Forlagssjef: Solveig A. Røvik

Prosjektleiar: Jan Kløvstad

Se også www.bokbyenforlag.no

Organisasjonsnummer:00989818163

Bankkonto: 2801.11.04519

Kontakt oss

Bokbyen ved Skagerrak
Postboks 101
Wrold Wroldsensgt. 2
4902 Tvedestrand
Tlf. 37 16 40 30

post@bokbyen-skagerrak.no

Åpningstider:
Mandag-laurdag heile året 1000-1700 (1500)

Bokbanken og Skagerrak Antikvariat, torsdag-laurdag vinterstid også Familia og Ex Libris, laurdag i tillegg Bjørndahls bokmølle. Sommarstid alle åpne 6 dagar, Bokbanken også søndag. Sjå detaljar under Bokutsalg og den enkelte butikk.

TAKK TIL''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.