Om oss

Bokbyen ved Skagerrak er organisert med Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak og driftsselskapet Bokbyen Drift AS og er også medeigar i Bokbyen forlag. Bokbyen Drift AS driv Bokbanken (åpent 6 dagar i veka), og Familia Antikvariat og Locus Bokhus i samdrift med private aktørar. Bokbyen Drift AS har også ansvar for turistinformasjon for Tvedestrand kommune og seljer tenester til Bokbyen Forlag.

Styret i Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak 2017

I styret for stiftelsen sit nå styreleiar Hans Jørgen Mørch, styremedlemmene Inger Johanne Johnsen, Helge Baardseth, Ann-Kristin Robstad Jørgensen og Anita Thorbjørnsen, som ikkje var på val og Anna Hjeltnes og Jan Kløvstad som nye styremedlemmer.

Varamedlemmer er Marit Aass (attval) og Siri Fossing (ny)

 

Dagleg leiar Solveig Røvik og prosjektleiar Jan Kløvstad.

Organisasjonsnummer: 885136982

Bankkonto: 7314.05.00949

 

 

 

Styret i driftselskapet Bokbyen Drift AS

Styre i Bokbyen Drift AS 2017 er Anna Hjeltnes (oppnemnt av Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak), leiar.

Styremedlemmer er Morten Johanssen, Tvedestrand næringsforening (attval to år), Solveig A. Røvik, Tvedestrand Bokhandel (attval eitt år) Arne-Ivar Kjerland, Nynorsk Antikvariat (attval eitt år), Øivind Berg, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (ny to år),

Varamedlemmer er Inger Johanne Johnsen og Jan Kløvstad, som begge er aksjeeigarar i Bokbyen Drift.

Revisor for perioden 2015-2017 er Agder-Team Revisjon AS)

Organisasjonsnummer: 996 868 532

Bankkonto: 7314.05.00949

 

 

Styret i Bokbyen forlag AS 2016
Leiar: Hans Jørgen Mørch (Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak)
Styremedlemer: Stein Gauslaa (Agderposten), Hans A. Iversen (Aust-Agder Næringsselskap), Marianne Drivdal (Tvedestrandsposten), Gabrielle Patella (Tvedestrand boktrykkeri) .

Forlagssjef: Solveig A. Røvik

Forlagsredaktør: Jan Kløvstad

Se også www.bokbyenforlag.no

Organisasjonsnummer:00989818163

Bankkonto: 2801.11.04519

Kontakt oss

Bokbyen ved Skagerrak
Postboks 101
Wrold Wroldsensgt. 2
4902 Tvedestrand
Tlf. 37 16 40 30

post@bokbyen-skagerrak.no

Åpningstider:
Mandag-laurdag heile året 1000-1700 (1500)

Bokbanken og Skagerrak Antikvariat, torsdag-laurdag vinterstid også Familia og Ex Libris, laurdag i tillegg Bjørndahls bokmølle. Sommarstid alle åpne 6 dagar, Bokbanken også søndag. Sjå detaljar under Bokutsalg og den enkelte butikk.

TAKK TIL''En bokby er fantasi satt ut i praksis. La meg kalle antikvariatene og bokstedene for bokbyens gledeshus: Gleden over bøker, gleden i bøker, gleden av bøker. Når vi åpner dem, åpner de oss. Og som en bokby blir Tvedestrand større enn seg selv.''

Lars Saabye Christensen, åpningstale i Bokbyen ved Skagerrak, 28. juni 2003.

.